Průmyslové čistírny odpadních vod

Jsou určeny pro biologicky znečištěné odpadní vody z průmyslových provozů. Jedná se především o tyto provozovny:

  • závody na zpracování masa
  • jatka
  • mlékárny
  • drůbežářské závody
ČOV – 75m3 , zpracování masa, Rumunsko, Alba Iulia

ČOV – 75m3 , zpracování masa, Rumunsko, Alba Iulia

Popis technologie

Samotná technologie čistírny spočívá ve spojení SBR reaktoru s flotační jednotkou.

Voda po mechanickém předčištění natéká do homogenizační nádrže, která je opatřena míchadlem. Zde jsou vyrovnávány denní špičky a kvalita vody. Poté je voda čerpána na flotační jednotku, kde se po nadávkování chemikálií vyflotuje největší znečištění a dochází zde k výrazné redukci biologického znečištění (BSK5, CHSK). Předčištěná voda je poté vedena do biologického stupně, který je tvořen SBR reaktorem. Zde se voda, zbavená těch největších nečistot ještě před vypuštěním z čistírny dočistí.

Technologické schéma čistírny s flotační jednotkou

Technologické schéma čistírny s flotační jednotkou

Garantované parametry

Na odtoku z čistírny garantujeme následující hodnoty:

Parametr mg/l
BSK5 20
CHSK 90
NL 20
N-NH4 20

Řešení, které navrhujeme pro průmyslové ČOV má všechny klady, které umožňuje technologie MONOBLOK – T

ČOV – 20m3, zpracování masa, Rumunsko, Alba Iulia

ČOV – 20m3, zpracování masa, Rumunsko, Alba Iulia

Nahoru