Decentralizované systémy čištění odpadních vod

Systémy decentralizovaného čištění odpadních vod domovními čistírnami TOPAS a komunálními čistírnami MONOBLOK-T a FLEXIDIBLOK (externí odkaz)

Výhody

  1. Čištění vody u zdroje znečištění
  2. Úspory na obsluze
  3. Úspory na přečerpávání odpadních vod
  4. Úspory na budování kanalizace
  5. Komplexní kontrola odkanalizování území

Princip dálkové kontroly ČOV

A. Počítačová jednotka na ČOV

  • řízení ČOV v reálném čase, záznam dat

B. Spojení ČOV s dispečinkem

  • 1x za den - cca 2min. přenos dat, minimální náklady na komunikaci, okamžité hlášení v případě poruchy (pevná linka, GSM)

C. Dispečink dálkové kontroly

  • zkušený technolog vyhodnocuje data - v případě potřeby vysílá servisní techniky k odstranění poruchy
Decentralizované systémy čištění odpadních vod

Decentralizované systémy čištění odpadních vod

Nahoru