Přehled patentovaných řešení

TOPAS - patent číslo: 282 411

Originální kombinace kontinuálního a diskontinuálního průtoku čištění odpadních vod, sdružená v jedné plastové nádrži. Díky přepínání chodu čistírny hladinovým plovákem, umístěným v přítokové komoře dochází ke dvěma fázím čištění. V první fázi dochází k typickému biologickému čištění v aktivačnímu procesu a průběžnému odtoku vyčištěné vody. Ve druhé fázi dojde k přerušení přítoku splašků do aktivace, odčerpání přebytečného kalu (po usazení) do nádrže samostatného provzdušňovaného kalojemu, čímž je dosaženo udržování stálé optimální koncentrace kalu v aktivaci.

FLEXIDIBLOK - patent číslo: 282 852, 283 591

Systém ČOV, tvořený dvojicí reaktorů s přerušovanou činností (SBR), kde se měří rychlost plnění reaktorů odpadními vodami. Na základě změřených hodnot se upravuje délka čistících fází, tak, aby v okamžiku naplnění prvního reaktoru byl druhý vyprázdněn a připraven k použití.

PÍSKOVÝ FILTR - patent číslo: 296 033

Zařízení (komora), které je součástí ČOV TOPAS, a které je naplněno pískem a zatopeno vodou. Předčištěná voda z čistírny je vedena potrubím na hladinu pískového filtru a hydrostatickým přetlakem protéká do prostoru dvojitého dna, odkud je vyčištěná voda odčerpávána do odtoku.

TOP-PRESS - patent číslo: 287 978

Systém domovních ČOV se zásobníkem vyčištěné vody, která se tlakovou přípojkou přečerpává do centrálního potrubí s jedním kontrolním místem, při ústí do recipientu. Tlaková přípojka je opatřena při odtoku do sběrného potrubí uzavírací armaturou.

DEKANTÉR - patent číslo: 294 787

Zařízení pro dekantaci (odtah) vyčištěné vody z aktivační nádrže reaktoru SBR s pohyblivým odtokovým ramenem, opatřeným plovákem.

Česká patentová listina - TOPAS

Česká patentová listina

Patentová listina USA - TOPAS

Patentová listina USA

Patent Řecko

Řecká patentová listina

Euroasijský patent

Euroasijský patent

Litva

Litevská patentová listina

Patent Lotyšsko

Lotyšská patentová listina

Patent Rumunsko

Rumunská patentová listina

Patent Rusko

Ruská patentová listina

Patent Čína

Čínská patentová listina

Patent Ukrajina

Ukrajinská patentová listina


Nahoru