Historie udělených ocenění

Rok Ocenění Vylepšení Popis
2018 Cena "GRAND PRIX" výstavy "For Arch Praha 2018" TOPAS Plus - čistírna pro rekreační objekty Domovní ČOV TOPAS Plus s inovovaným řízením zaručuje provoz i po přerušení přítoku splašků až na 6 měsíců. Toto unikátní řešení bylo testováno Zkušebním ústavem SZÚ v Brně s vynikajícími výsledky. Řešení spočívá v kombinaci systému čištění SBR, předřazené akumulační nádrže a speciálně upraveného řídícího software.
2014 Čestné uznání "Inovace roku 2014" TOPAS S - domovní čistírna odpadních vod Nový typ domovní ČOV, řízený speciálním programem, který optimalizuje proces čištění, jak z hlediska kvality vody na odtoku, tak z hlediska minimalizace spotřeby energie nebo dávkování chemikálií.
2014 Čestné uznání
"For Arch Praha 2014"
TOPAS S - domovní čistírna odpadních vod 3. generace Plynulá regulace výkonu ČOV, řízená řídicí jednotkou; ideální systém pro rekreační objekty; možnost nastavení režimu pro vody s nestandardním znečištěním; specifikace závad na displeji řídicí jednotky; přenos všech dat pomocí SMS až na 4 tel. čísla; dávkování chemikálií na odstranění fosforu, podle požadované koncentrace fosforu na odtoku.
2004 Čestné uznání
"For Arch Praha 2004"
ČOV TOPAS s monitorovacím modulem TOM a GSM Trvalé sledování provozu ČOV, identifikace a hlášení jakékoliv odchylky od normálu a možnost odeslání chybového hlášení ve formě SMS
2004 Čestné uznání za nejlepší exponát "Aquatherm Praha 2004" Monitorovací modul TOM 1 a přenos dat systémem GSM Trvalé sledování provozu ČOV, identifikace a hlášení jakékoliv odchylky od normálu a možnost odeslání chybového hlášení ve formě SMS
2003 Cena "Grand Prix" výstavy "For Arch Praha 2003" Za ČOV s pískovým filtrem a membránovou mikrofiltrací s přihlédnutím k progresivní technologii čištění odpadních vod Odstranění bakterií, ideální parametry pro zpětné využití odpadní vody v domácnosti
2002 Nejlepší výrobek výstavy "Můj dům, můj hrad Litoměřice 2002" Domovní čistírna TOPAS 5 s pískovým filtrem Vestavěný, automaticky praný pískový filtr - zvýšení kvality vody na odtoku, vhodné využití pro zálivku
2001 Cena "Grand Prix" výstavy "For Arch Praha 2001" Originální řešení čištění odpadních vod s vestavěným pískovým filtrem Terciální čištění - dočištění vody na odtoku, vhodné využití pro zálivku
1999 Čestné uznání "For Arch Praha 99" Doplnění technologie o automatické čištění dosazovací nádrže a další vylepšení Další minimalizace nároků na obsluhu
1998 Nejlepší výrobek výstavy "For Arch Praha 98" časopisu Profit Samostatný, provzdušňovaný kalojem Snadné odčerpání aerobně stabilizovaného, nezapáchajícího kalu mamutkou 1x za 6 měsíců
1998 Nejlepší výrobek výstavy "Můj dům, můj hrad Litoměřice 98" Samostatný, provzdušňovaný kalojem Snadné odčerpání aerobně stabilizovaného, nezapáchajícího kalu mamutkou 1x za 6 měsíců
1996 Nejlepší výrobek mezinárodní výstavy "EKO Praha 96" Patent č. 282 411 na domovní ČOV TOPAS (udělen v roce 1994) Minimální nároky na údržbu ČOV, účinnost čištění je stabilní díky konstantní koncentraci aktivovaného kalu v aktivaci, vydrží až 3 měsíce bez přítoku splašků
GRAND PRIX výstavy For Arch Praha 2018

GRAND PRIX výstavy For Arch Praha 2018


Čestné uznání soutěže o Cenu INOVACE ROKU 2014

Čestné uznání soutěže o Cenu INOVACE ROKU 2014


Čestné uznání For Arch Praha 2014

Čestné uznání For Arch Praha 2014


Nejlepší výrobek mezinárodní výstavy EKO Praha 96

Nejlepší výrobek mezinárodní výstavy
EKO Praha 96

Nejlepší výrobek výstavy For Arch Praha 98 časopisu Profit

Nejlepší výrobek výstavy
For Arch Praha 98 časopisu Profit


Čestné uznání For Arch Praha 99

Čestné uznání For Arch Praha 99

Nejlepší výrobek výstavy Můj dům, můj hrad Litoměřice 2002

Nejlepší výrobek výstavy
Můj dům, můj hrad
Litoměřice 2002


Grand Prix výstavy For Arch Praha 2001

Grand Prix výstavy For Arch Praha 2001

Čestné uznání Aquatherm Praha 2004

Čestné uznání
Aquatherm Praha 2004


Grand Prix výstavy For Arch Praha 2003

Grand Prix výstavy For Arch Praha 2003

Čestné uznání For Arch Praha 2004

Čestné uznání For Arch Praha 2004


Nahoru