Profil firmy TopolWater, s.r.o.

TopolWater, s.r.o.

Firma TopolWater, s.r.o. je nástupcem projekční kanceláře Voda – Projekt, založené v r. 1990. Čištění odpadních vod se tedy věnujeme již více než 23 let. TopolWater, s.r.o. je v současné době v ČR jedinou firmou s cca 100 zaměstnanci, jejímž předmětem činnosti je výhradně čištění odpadních vod.

Veškeré dodávané technologie jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje a jsou patentově chráněny ve většině vyspělých států světa. Produkty firmy TopolWater tak představují jedinečná technická řešení, která jsou výhradním majetkem firmy a není možné je tak dodat jinou společností. Čištěním odpadních vod se zabýváme komplexně v tomto rozsahu:

 • Výzkum, vývoj a ověřování konstrukcí, patentová ochrana
 • Projekční a konstrukční činnost
 • Výroba čistíren a dodávky technologických celků
 • Provozování a obsluha čistíren
 • Servis
Portfolio společnosti

Portfolio společnosti TopolWater

Právě komplexní přístup k čištění odpadních vod od vývoje až po servis a provozování nám umožňuje neustále v praxi ověřovat a zdokonalovat naše technologie.

Firma TopolWater je rodinná firma s touto vlastnickou strukturou:

Ing. Jan Topol st. – 60% podíl

Ing. Jan Topol, st.

Ředitel firmy, jednatel, vynálezce a zakladatel firmy.

Ing. Jan Topol, Ph.D. – 20% podíl

Technolog, specialista na čištění odpadních vod. Ředitel oddělení obecních a průmyslových čistíren. Řídí tyto činnosti:

 • Projekční příprava staveb
 • Realizace dodávek technologií pro čištění komunálních odpadních vod
 • Realizace dodávek technologií pro čištění průmyslových odpadních vod
 • Obsluha a provozování obecních čistíren
 • Servis technologií pro 300 – 20 000 EO

Ing. Adam Topol – 20% podíl

Ředitel oddělení kontejnerových a domovních čistíren odpadních vod. Řídí tyto činnosti:

 • Obchodní oddělení – export
 • Obchodní oddělení – tuzemsko
 • Výroba kontejnerových ČOV
 • Servis domovních čistíren

Nahoru