Kontaktní formulář

Kontaktní údaje
Druh služby


Specifikace poptávky:
ČOV


Vestavěný pískový filtr
Doplňkové zařízení


Plastová nádrž (jímka)

Souhlas se zpracováním osobních údajů Společnost TopolWater, s.r.o., IČ: 26212943, se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80202 (dále jen „Správce“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jí byly (budou) Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa. Osobní údaje budou zpracovány za účelem splnění smlouvy (provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy) po dobu vedení jednání za účelem uzavření smlouvy. K osobním údajům bude mít přístup Správce. Osobní údaje nebudou předány třetí osobě a ani do zahraničí. Kontaktní email na Správce je osobniudaje@topolwater.com.


Úplné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jak si vybrat ČOV>>>


Nahoru