On-line objednávka

Kontaktní údaje
Specifikace objednávky
ČOVSpecifikujte hloubku přítokového potrubí pod terénem:


Jak si vybrat ČOV>>>
Vestavěný pískový filtr
Doplňkové zařízení


Plastová nádrž (jímka)Druh služby


Souhlas se zpracováním osobních údajů Společnost TopolWater, s.r.o., IČ: 26212943, se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80202 (dále jen „Správce“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jí byly (budou) Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa. Osobní údaje budou zpracovány za účelem splnění smlouvy (provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy) po dobu vedení jednání za účelem uzavření smlouvy. K osobním údajům bude mít přístup Správce. Osobní údaje nebudou předány třetí osobě a ani do zahraničí. Kontaktní email na Správce je osobniudaje@topolwater.com.


Úplné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů


Nahoru