Monitoring ČOV prostřednictvím Internetu

Systém monitoringu ČOV

TOM – zařízení pro monitorování ČOV Topas

TOM – zařízení pro
monitorování ČOV Topas

Vzhledem k tomu, že stávající řešení monitorování ČOV na základě datových přenosů po síti GSM je v některých regionech složité či dokonce nemožné, směřuje vývoj dalších služeb, poskytovaných naší společností k monitorování našich čistíren, ať už jsou umístěny kdekoliv, prostřednictvím internetového spojení.

Tato služba nám umožní sledovat provoz ČOV na jakémkoliv místě na zemi a v případě potřeby učinit potřebná opatření. U větších typů obecních čistíren můžeme z dispečerského střediska regulovat průběh jednotlivých čistících cyklů, zatímco u menších domovních čistíren nelze řídit přímo chod ČOV, ale v případě nastalé závady ji pouze identifikovat a příslušnou obsluhu v místě instalace navést k jejímu efektivnímu odstranění.

Průběh vývoje monitoringu ČOV

Po zmapování českého trhu jsme sice objevili několik řešení, ta ovšem nebyla celosvětově, univerzálně použitelná u našich technologií a proto jsme byli nuceni začít vytvářet řešení vlastní. Partnera jsme našli ve firmě CORAL, s.r.o,  a spolu s ní nyní upravujeme jejich systém TIRS.NET pro naše podmínky a využití.

Tento systém by měl umožnit připojení čistíren odpadních vod jakýmkoliv způsobem k internetu a jejich monitorování v prostředí internetového prohlížeče. Parametrizace systému ČOV probíhá v klientské aplikaci TIRS.NET. Dispečink i klienti budou pracovat v potřebných jazykových mutacích. Není tedy problém nasadit tento systém kdekoliv a rozvinout export do libovolných destinací.

Průběh dálkového přenosu dat u ČOV Flexidiblok

Průběh dálkového přenosu dat u ČOV Flexidiblok

Nahoru