Modely ČOV Topas

Všechny modely ČOV TOPAS obsahují kompletní patentovanou technologii TOPAS®, řízenou automaticky počítačem se speciálním programem. Tento program optimalizuje proces čištění na základě trvale měřeného množství odpadní vody.

Na základě CE certifikace se vyrábí čistírny TOPAS ve třech výrobních řadách:

  • TOPAS R - základní typ pro hloubku přítoku do 0,7 m pod terénem
  • TOPAS S - typ čistírny s akumulační nádrží na přítoku, která slouží k přečerpávání splašků, s hloubkou přítoku až do 1,2 m pod terénem
  • TOPAS Plus - komfortní typ čistírny TOPAS S, vybavený pískovým filtrem, chemickým dávkováním, event. UV lampou, určený především pro export do Švédska

Více o dvou hlavních typech ČOV najdete zde >>>

Přehled vyráběných typů

V následující tabulce jsou uvedeny všechny typy a velikosti čistíren TOPAS, v různých variantách podle hloubky přítoku, tvaru nádrže a stupně vybavení příslušenstvím.

Mezi doplňková příslušenství čistírny patří:
PF - pískový filtr
UV - lampa pro biologickou dezinfekci
CH - dávkování chemikálií na odstraňování fosforu
GSM - modul pro dálkovou správu a komunikaci s čistírnou

Význam symbolů v tabulce je následující:

- příslušenství je součástí výrobku
- volitelné příslušenství

Hlavní výrobní řady ČOV TOPAS


Řada Typ Hloubka přítoku [m] Tvar PF UV CH GSM
TOPAS R 5 0,7
Kruh
8 0,7
TOPAS S 5 0,4 - 1,2 Kruh
8 0,5 - 1,2 Obdélník
10 0,5 - 1,2
15 0,5 - 1,2
20 0,5 - 1,2
30 0,5 - 1,2
40 0,5 - 1,2
50 0,5 - 1,3
55 0,5 - 1,3
65 0,5 - 1,3
80 0,5 - 1,3
100 0,5 - 1,3
130 0,5 - 1,3
160 0,5 - 1,3
200 0,5 - 1,3
250 0,5 - 1,3
300 0,5 - 1,3
350 0,5 - 1,3
400 0,5 - 1,3

Zásobník na vyčištěnou vodu

Vyčištěnou vodu z čistírny lze jímat a dále využívat k zalévání nebo k dalšímu použití v domácnosti. Možnosti jejího dalšího užití jsou závislé na stupni a kvalitě zvolených dočišťovacích zařízení.

Pokud se vodu chystáte používat na běžný typ zálivky, postačí, když vodu na odtoku z čistírny zachytíte do libovolné jímky nebo do zásobníku.

Pro kapénkovou zálivku, ke kořenům jednotlivých rostlin je vhodné použít vodu dočištěnou na čistírně s vestavěným pískovým filtrem. V tomto filtru se zachytí další drobné nečistoty a do zásobníku odtéká naprosto čirá, nezapáchající voda, dosahující charakteristik užitkové vody. Pak je možné k zálivce použít běžně dodávané automatické systémy, které je možné jinak instalovat pouze na rozvod pitné nebo přefiltrované dešťové vody.

Pokud je voda využívána zpětně v domácnosti jako voda užitková (WC apod.), je vhodné zajistit její dezinfekci. Nejlépe UV lampou v čistírně a chlorováním v akumulaci (plovákem s chlorovací tabletou – obvykle používané pro bazény).

Více o legislativě ČOV se zásobníkem čisté vody najdete zde >>>

Nahoru