Ekonomické zhodnocení instalace čistírny odpadních vod Topas 5

Pokud se jedná o novostavbu nebo podstatnou rekonstrukci na základě stavebního povolení, musí investor prokázat způsob likvidace odpadních vod.

Může použít různé možnosti, tj. jímku na vyvážení, čistírnu odpadních vod napojenou na vodoteč, čistírnu se zasakováním odpadních vod do vod podzemních nebo variantu čistírny s dalším využitím vyčištěné vody.


Varianta Návratnost Zúročení vkladu
1 Čistírna odpadních vod s napojením do vodoteče 1,4 let 70%
2 Čistírna odpadních vod se zasakováním 2,6 roku 38%
3a Domovní čistírna se zásobníkem vyčištěné vody 2,5 m 3 2,7 roku 37%
3b Domovní čistírna se zásobníkem vyčištěné vody 5 m 3 3,8 roku 26%
4 Akumulace odpadních vod v jímce na vyvážení - -
5 Rodinný domek či chata jsou zkolaudovány a mají vybudovanou jímku 2,5 roku 39%

Ekonomická návratnost je pro nové stavby provedena ve srovnání s obvyklým řešením, tj. s výstavbou jímky na vyvážení. Pro stávající stavby je zhodnocení provedeno s ohledem na náklady, spojené s vyvážením jímky.

Závěrem je možné konstatovat, že ve všech případech, kdy rodinný domek není napojen na kanalizaci a uvažuje se s tím, že odpadní vody musí být vyváženy na ČOV nebo v budoucnu budou muset být takto zákonně zneškodňovány, je investice do domovní ČOV pro majitele rodinného domku velice výhodná.

Pokud majitel nemá dostatek prostředků na pořízení čistírny, je pro něho v tomto případě výhodné si čistírnu pořídit i za cenu zřízení úvěru.

Pokud má zákazník peníze v hotovosti, pak zúročení této hotovosti, ať již vkladem v bance, či různých investičních fondech, nedává takovou míru ziskovosti, ani garanci bezpečného vkladu, jako uložení do ČOV, tedy do vlastního majetku.

Nahoru